Chlorella verzus Spirulina

Spirulina (Arthrospira platensis), nie je riasa je to vlastne sinica, avšak veľmi užitočná baktéria. Stretáte sa s ňou v priehradách, rybníkoch, alebo na prírodných kúpaliskách, kde naozaj nie je žiaduca, lebo spôsobuje kožné problémy. Jej mikroskopické vlákna sú stočené do ľavotočivej špirálky, z čoho je odvodené aj jej názov. V odbornom svete ju nájdete v doméne Baktéria (Bacteria), kmeň sinica (Cyanobacteria), rad Oscillatoriales a rod Spirulina.


Prirodzene usušená Spirulina je ľahko stráviteľná. Tráviace enzýmy Spirulinu dokonale rozložia. Naopak Chlorella je úplne pre človeka bez úpravy nestráviteľná, preto sa spracováva veľmi zložitým technologickým procesom. Mechanicky sa narušuje jej pevná a nestráviteľná celulózová šupka, ktorú rozpustiť a stráviť organizmus nedokáže. Celulózová bunková stena viaže na seba toxické látky, ktoré prirodzenou cestou odchádzajú z tela von. Pôsobí probioticky, urýchľuje rast laktobacilov, ale súčasne aj podnecuje k reparácii poškodeného črevného tkaniva.
Pravdou ostáva, že navzájom pomáhajú efektívne odbúravať z tela nežiaduce nahromadené toxické látky a nebezpečné voľné radikály. Viažu ich na seba a prirodzenými cestami odvádzajú z tela von. Zároveň organizmus dopĺňajú o veľmi dôležité látky, ktoré nie sú v bežnej strave dostatočne zastúpené.
Ten kto potrebuje  doplniť živiny, prečistiť organizmus, dať si do poriadku črevný systém, dobiť telo energiou a cítiť sa fit, určite siahne po zelenom potravinovom doplnku ako je Chlorella alebo Spirulina.