Prirodzené detoxikačné reakcie organizmu


Detoxikácia je jednou s najvýznamnejších vlastností chlorelly, ktorou je schopnosť čistiť organizmus a následne stabilizovať optimalizovaný telesný systém človeka. Chlorella má svoju pevnú bunkovú stenu, na ktorú viaže chemické toxíny a rôzne ťažké kovy (urán, olovo, ortuť, kadmium, dioxín), ktoré sa do tela dostali potravinami, tekutinami a životným prostredím (vdychovaním). Má schopnosť eliminovať a vylučovať ich z tela von prirodzenou cestou.

Užívaním chlorelly v tráviacom systéme dochádza ozdravovaniu a k oživeniu mikroflóry, ktorá produkuje tráviace enzýmy. Tento proces zvyšuje hodnotu skonzumovanej potravy a následne jej lepšie využívanie v prospech organizmu. Súbežne sa likvidujú a odumierajú nežiaduce organizmy ako sú napríklad plesne, škodlivé baktérie, kvasinky a iné zaťažujúce a nezdravé látky. Čistením tráviaceho traktu nastáva tiež proces regenerácie pečeňového tkaniva a čistenie krvného systému.

Veľmi častým sprievodným javom pri detoxikácii, býva krátkodobá zvýšená plynatosť a nepravidelné vyprázdňovanie. Reakcie prevládajú najmä u osôb problematickým trávením, ktorým sa upravuje redšia stolica, alebo sa odbúrava väčšie množstvo nahromadených ťažkých kovov, chemických toxických látok, alebo rádioaktívnych látok. Stolica mení farbu, vylučuje sa chlorofyl, tým sa stáva neprirodzene zelená. Je to sprievodný a pozitívny jav pri užívaní chlorelly.
Začatím prirodzenej očisty organizmu sa veľmi často na tele objaví akné, vyrážky, alebo ekzém, pot a moč bývajú výraznejšie a často zapáchajú. Organizmus a jeho pochody sú opäť aktívne, vylučuje toxické odpadové látky a nadobúda vnútornú rovnováhu.
Užívaním zelených produktov sa do tela dostáva omnoho väčšie množstvo energie, preto u niektorých jedincov, môže dôjsť aj ku krátkodobej nespavosti. Spôsobuje to uvoľnenie nahromadených stresov a zníženie množstva vyplavovaného adrenalínu.
Tieto prirodzené reakcie je nutné strpieť, pominú po niekoľkých dňoch. Organizmus opäť bude postupne nadobúdať stratenú rovnováhu, energiu a vitalitu.

 

Pokračovať na stránku chlorella a tráviaci systém

tlacitko kupit